03 564 27 50

  info@3d-prototip.si

Tehnologija 3D tiskanja

3D tiskanje je izraz za različne slojevite tehnologije, pri katerih tiskalnik plast za plastjo nanaša material in izdeluje prototipe ali izdelke iz različnih materialov. Prednost postopka je v neposredni uporabi 3D CAD modela, ki ga naknadno računalniško obdelamo in uporabimo za neposredno izdelavo izdelkov brez uporabe kalupov ali orodij.

V Regionalnem tehnološkem centru Zasavje že od leta 2006 uporabljamo tehnologijo selektivnega laserskega sintranja (SLS) plastičnih prahov. SLS je najnaprednejša tehnologija na področju 3D tiskanja plastike. Izdelamo vam izdelke ali prototipe, ki imajo veliko trdnost, zaradi katere lahko na njih opravite funkcionalne teste, saj imajo skoraj povsem enake mehanske lastnosti kot brizgan izdelek iz orodja. V teh letih smo si pridobili ogromno izkušenj, ki nam omogočajo, da vam nudimo najboljšo podporo pri svetovanju in razvoju vaših novih izdelkov.
SLS je tehnologija, ki daje možnost razvojnim inženirjem in oblikovalcem, da z nizkimi stroški v najkrajšem času pridejo do prvih izdelkov.

 

Tehnologija Selektivnega Laserskega Sintranja

Prednost hitre izdelave prototipov (Rapid prototyping RP) ali orodij in končnih izdelkov (Rapid Tooling and Rapid Manufacturing) je v neposredni uporabi tridimenzionalnega CAD modela. Izdelani 3D CAD model (SW, ProE, Catia, step, iges,) pretvorimo v STL format, ki je osnova za vse slojevite tehnologije.
V posebnem programu izdelke orientiramo in določimo pozicijo v izdelovalni komori glede na njihove mehanske in oblikovne značilnosti, ter dodamo ustrezne skrčke glede na njihovo velikost.
S programom razrežemo izdelke na plasti debeline 0,12 mm, ki jih stroj uporabi za taljenje posameznih slojev materiala.
Zadnja faza je izdelovanje programske kode z določitvijo vseh izdelovalnih parametrov, ki so potrebni, da pridemo do želenega izdelka.

Na sliki je predstavljen shematski prikaz delovanja stroja.

 

Tehnologija 3D tiska