03 564 27 50

  info@3d-prototip.si

Arhitektura in oblikovanje

Zaradi svojih skoraj neomejenih zmožnosti izdelave kompleksnih modelov je tehnologija 3D tiskanja postala stalnica v oblikovanju in arhitekturi. 3D tehnologije so oblikovalcem dale neomejene možnosti izražanja njihove ustvarjalnosti. Izdelamo vam lahko modele velikih natančnosti, trdnosti in togosti zelo kompleksnih oblik. 3D tiskani modeli se lahko naknadno obdelujejo in barvajo v želene barve.

V arhitekturi je včasih premalo renderski prikaz posamezne stavbe ali detajlov, zato vam s 3D tiskalnikom izdelamo makete, ki bodo vaše zamisli približale kupcem in jim omogočile lažje odločitve. Tehnologija 3D tiskanja je v pomoč arhitektom in krajinskim arhitektom pri umeščanju infrastrukturnih objektov in parkovnih nasadov v okolje.
Zelo pomemben segment pa se nanaša na restavratorstvo, pri katerem s pomočjo 3D digitalizacije in naknadno natisnjenim modelom poskrbimo za ohranjene naše kulturne dediščine.

 

Galerija arhitekture in oblikovanja